W dniach 18-27 września 2015 w Gorlicach i pobliskim Szymbarku odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu im. Zygmunta Haupta. Festiwal stanowi wspólną inicjatywę osób i instytucji, którym bliski jest cel promocji twórczości Zygmunta Haupta, największego z niesłusznie zapomnianych polskich pisarzy. Inicjatorem wydarzenia jest Andrzej Stasiuk, który objął funkcję Dyrektora Artystycznego festiwalu. Festiwal jest zaplanowany jako cykliczny, odbywający się co roku.

Zaplanowane wydarzenie ma dwa podstawowe cele. Pierwszym jest przywrócenie pamięci o wyjątkowym pisarzu, jakim był Zygmunt Haupt, przybliżenie odbiorcom jego sylwetki twórczej i życiorysu wraz z kontekstem historycznym jego czasów. Realizacji tego celu służyć będą spotkania tematyczne z udziałem badaczy twórczości patrona festiwalu. Drugim celem wydarzenia jest udział w rozwoju polskiej sceny literackiej, promocja czytelnictwa i wartościowych zjawisk współczesnej literatury i sztuki. Podczas festiwalu odbędzie się więc szereg spotkań z renomowanymi autorami i autorkami z Polski i Europy, a także wydarzenia towarzyszące: koncerty, pokaz filmu biograficznego, monodram, czytania. Wszystkie wydarzenia programu będą niebiletowane.

Festiwalowi towarzyszy konkurs literacki adresowany do osób przed debiutem wydawniczym, w którym nagrodą główną jest 5000 zł. Zostanie także przygotowany polsko-angielski katalog, prezentujący profil i wydarzenia festiwalu. W katalogu zostaną opublikowane eseje poświęcone Zygmuntowi Hauptowi autorstwa badaczy i ekspertów. Przewidziana jest również rejestracja audio-video spotkań tematycznych i autorskich. Autorką identyfikacji wizualnej festiwalu jest Zuzanna Rogatty.

Organizatorami Festiwalu im. Zygmunta Haupta są Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma-Art, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach, Urząd Miasta w Gorlicach i Wydawnictwo Czarne. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta w Gorlicach i Gminy Gorlice.