ZYGMUNT HAUPT. MISTYCYZM, MANIERYZM, MODERNIZM

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Zygmunt Haupt był twórcą odrębnym, pisarzem niepodobnym do żadnego innego. Nie miał ani mistrzów, ani uczniów, ani epigonów. Mimo to, teoria literatury szuka kolejnych nazw, kolejnych „izmów”, dzięki którym mogłaby go opisać, sklasyfikować, nazwać. Celem spotkań jest próba podjęcia tego wyzwania oraz jednocześnie – wskazanie na te cechy twórczości Haupta, które powodują, że wymyka się on wszelkim klasyfikacjom. Postawione zostanie także pytanie o to, czy Haupta określić należy mianem pisarza zapomnianego, czy też niedocenionego.