ZYGMUNT HAUPT. PODOLE – LWÓW – PARYŻ – USA

© Zygmunt Haupt (1946), z archiwum Arthura Haupta

Spotkania z udziałem ekspertów i badaczy dorobku Zygmunta Haupta, mające na celu przybliżenie odbiorcom jego sylwetki twórczej i życiorysu wraz z kontekstem historycznym czasów, w jakich tworzył.